ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ της Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ανακοίνωση:

Οι πρόσφατες καταστροφές από τις πυρκαγιές και πλημμύρες ανέδειξαν την αδυναμία των μηχανισμών πρόληψης, αντιμετώπισης, περίθαλψης και αποκατάστασης της πολιτείας.
Υποστελεχωμένες και διαλυμένες υπηρεσίες στις Περιφέρειες, στους Δήμους και στις Δασικές υπηρεσίες, σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, υποστελεχωμένα και απαξιωμένα Νοσοκομεία, διαλυμένος κρατικός μηχανισμός.
Οι συνέπειες ανυπολόγιστες.

Απώλειες ανθρώπινων ζωών, καταστροφές του φυσικού πλούτου της χώρας, ανεπανόρθωτες καταστροφές του περιβάλλοντος (Δάσος Δαδιάς), καταστροφές κατοικιών, καλλιεργειών, επιχειρήσεων.
Η διαδικασία διάλυσης του Δημοσίου ξεκίνησε με τη συλλήβδην κατασυκοφάντηση των δημοσίων υπαλλήλων, συνεχίστηκε με κραυγές για μεγάλο δημόσιο και ακολούθησαν το πάγωμα των προσλήψεων, η πρόωρη συνταξιοδότηση, η διαθεσιμότητα, οι απολύσεις, που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση πλήρους ανεπάρκειας πολλών δημόσιων υπηρεσιών λόγω έλλειψης προσωπικού.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, με το 44% του προσωπικό που απέμεινε, σε σχέση με το 2010, όλοι βιώνουμε καθημερινά την πίεση από την έλλειψη προσωπικού, εργαζόμενοι πολλές φορές για 2 και 3 ανθρώπους παράλληλα, την εξάντληση από το βάρος των πολλαπλών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που επιτάσσει η νομοθεσία και οι ανάγκες της κοινωνίας, τον κίνδυνο από τις ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, που δυσκολεύουν τις συνθήκες εργασίας μας.

Ο προγραμματισμός των προσλήψεων μέχρι το 2027 αφορά μόνο σε κένωση θέσεων υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται αυτοδίκαια (67ο έτος ηλικίας)!! Από τους 26 συναδέλφους προς συνταξιοδότηση τα έτη 2023-2024 μόνο δύο αποχωρούν λόγο αυτού του ορίου ηλικίας. Καμία μέριμνα για τα κενά που υπάρχουν ήδη!!!
Αποτύπωση της αφαίμαξης σε προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας:

Το 2010 το προσωπικό της Π.Ε Βοιωτίας ανερχόταν σε 251 άτομα και σήμερα παρουσιάζει τις κάτωθι μεταβολές:

Μεταβολή 2023-2010 -141 υπάλληλοι (-55,16%)
Μεταβολή 2024-2010 -167 υπάλληλοι (-66,53%)

Αναλυτικά η κατάσταση στις υπηρεσίες:
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Στη Διεύθυνση υπηρετούν συνολικά 13 μόνιμοι υπάλληλοι στη Θήβα και στη Λιβαδειά, συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή, εκ των οποίων οι 7 έχουν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση τα έτη 2023-2024!!!

ΘΗΒΑ

α. Τμήμα Μεταφορών Θήβας

Σύνολο υπαλλήλων 6,5 (ένας υπάλληλος εργάζεται παράλληλα στη Λιβαδειά). Όλοι οι εργαζόμενοι (πλην του μισού υπαλλήλου) έχουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης το 2023 ή μέσα στον επόμενο χρόνο.
Αυτό σημαίνει ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα (χθες), το Τμήμα Μεταφορών της Θήβας θα κλείσει μέσα στο 2024!!!
Ήδη ο μοναδικός υπάλληλος που ασχολείται με την έκδοση αδειών οδήγησης έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.
Τι θα γίνει με την έκδοση αδειών οδήγησης στην περιοχή της Θήβας; Η λύση που προκρίνεται είναι το κλείσιμο της συγκεκριμένης υπηρεσίας και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο αντίστοιχο Τμήμα της Λιβαδειάς, στο οποίο υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος!!!

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

α. ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος. Δεν υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης σε περίπτωση απουσίας (άδεια, ασθένεια)!!
β. ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρετεί μισός!! υπάλληλος. Το υπόλοιπο μισό του υπαλλήλου υπηρετεί στη Θήβα!!
γ. ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος. Δεν υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης σε περίπτωση απουσίας (άδεια, ασθένεια)!! Επιπλέον έχει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Σε όλη τη Διεύθυνση υπηρετούν μόνο 6 μόνιμοι υπάλληλοι (μαζί με τη Διευθύντρια), εκ των οποίων μια υπάλληλος συνταξιοδοτείται το 2024.!!!
Κανένας μόνιμος Κοινωνικός Λειτουργός, προσπαθούν να βολέψουν την κατάσταση με συμβασιούχους.
Μία μόνιμη Επόπτρια Δημόσιας Υγείας με ευθύνη όλη τη Βοιωτία. Επίσης προσπαθούν να βολέψουν την κατάσταση με συμβασιούχους!!!
α. Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου.
Υπηρετεί μόνο μία μόνιμη υπάλληλος, η Επόπτρια Δημόσιας Υγείας.

Παρακάτω παραθέτουμε τις αρμοδιότητες του τμήματος για να γίνει αντιληπτό το εύρος και η σημασία της ορθής λειτουργίας της υπηρεσίας για την κοινωνία. Λόγω της οικονομίας στο χώρο του κειμένου, παραπέμπουμε κάθε ενδιαφερόμενο για τις αρμοδιότητες των άλλων υπηρεσιών να ανατρέξουν στο Οργανόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο και ιδίως για την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας, την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων, τη λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής, την επιβολή κυρώσεων, την έκδοση γνωματεύσεων για τη χορήγηση αδειών όλων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, για την εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος και ιδίως για την έκδοση γνωματεύσεων για άδεια διάθεσης αποβλήτων, ηχομετρήσεις, έλεγχο ύδρευσης και για τη λήψη μέτρων σε θέματα υγιεινής
περιβάλλοντος, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, καθώς για αρμοδιότητες δημόσιας υγιεινής και ταξιδιωτικής ιατρικής.

β. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Υπηρετούν μόνο δύο μόνιμοι υπάλληλοι. Κανένας Κοινωνικός Λειτουργός.

γ. Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων.
Υπηρετούν μόνο δύο μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι, με προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και οι δύο.

3. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Και οι 2 υπάλληλοι που υπηρετούν στο τμήμα σε ηλικία συνταξιοδότησης.

4. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος σε ηλικία συνταξιοδότησης.

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Στη Διεύθυνση υπηρετούν συνολικά 10 μόνιμοι υπάλληλοι συμπεριλαμβανομένης της Διευθύντριας

α. Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.
Υπηρετούν τρεις μόνιμοι υπάλληλοι.

β. Τμήμα Επαγγέλματος.

Υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος

γ. Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού.

Υπηρετούν μόνο δύο μόνιμοι υπάλληλοι.

δ. Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης.

Υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος

ε. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης.
Υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος στη γραμματεία και ένας κλητήρας.

6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Στη Διεύθυνση υπηρετούν συνολικά 25 μόνιμοι υπάλληλοι σε Θήβα, Λιβαδειά, Αλίαρτο και Σχηματάρι, συμπεριλαμβανομένης της Διευθύντριας. Μεταξύ αυτών 8 Γεωπόνοι εκ των οποίων ο ένας είναι έτοιμος για συνταξιοδότηση και 6 Κτηνίατροι, ο ένας από αυτούς συνταξιοδοτείται μέσα στο 2023. Επτά (7) υπάλληλοι από το σύνολο έχουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Το 2010 υπηρετούσαν 27 Γεωπόνοι, 3 Τεχνολόγοι Γεωπονίας και 9 Κτηνίατροι. Σε ένα Νομό του οποίου το εισόδημα βασίζεται κυρίως στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, έχει απομείνει το ένα τέταρτο του ειδικευμένου προσωπικού που στηρίζει τους παραγωγούς.

α. Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.
β. Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.

γ. Τμήμα Κτηνιατρικής.

Στα παραπάνω Τμήματα υπηρετούν με παράλληλα καθήκοντα σχεδόν όλο το προσωπικό της Διεύθυνσης για να γίνει κατορθωτή, με αλληλοεπικάλυψη, η στοιχειώδης λειτουργία των υπηρεσιών!!

δ. Τμήμα Αλιείας.
Υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος Ιχθυοκομίας αλιείας

ε. Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού.

Υπηρετεί μόνο μία Τοπογράφος Μηχανικός

στ. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Θήβας

Από τους τρεις μόνιμους υπαλλήλους οι δύο συνταξιοδοτούνται το αργότερο το 2024.

ζ. Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων Θήβας

Από τους δύο μόνιμους υπαλλήλους ο ένας συνταξιοδοτείται πριν το τέλος του έτους. η. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Αλιάρτου (Οργανισμός Κωπαϊδας)

Από τους 4 υπαλλήλους οι δύο συνταξιοδοτούνται το 2024.
θ. Τμήμα Κτηνιατρικής Σχηματαρίου

Ο μοναδικός υπάλληλος (Κτηνίατρος) συνταξιοδοτείται πριν το τέλος του έτους.

Είναι γνωστό ότι το Σχηματάρι είναι κομβικό σημείο, διότι στην ευρύτερη περιοχή Οινοφύτων
που είναι βιομηχανική ζώνη, υπάρχουν πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες εισαγωγικές και εξαγωγικές σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης,  λειτουργεί σφαγείο χοιροειδών και πέραν τούτων υπάρχει ζωικό κεφάλαιο και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που χρήζουν παρακολούθησης σε θέματα δημόσιας υγείας και κτηνιατρικών πράξεων.

7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Οι μόνιμοι υπάλληλοι της Δ.Τ.Ε. υπηρετούν εσαεί με παράλληλα καθήκοντα σε όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης για να γίνει κατορθωτή, με αλληλοεπικάλυψη, η στοιχειώδης λειτουργία των υπηρεσιών!!
Η τυπική κατανομή των υπαλλήλων στα τμήματα είναι η εξής:

α. Στο τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, υπηρετεί η αν. Διευθύντρια της Δ.ΤΕ., που είναι και αν. Προϊστ/νη του τμήματος (η οποία έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης) και 1 υπάλληλος μηχανικός.
β. Στο τμήμα Εργαστηρίου, υπηρετεί ο αν. προϊστάμενος του τμήματος και 1 υπάλληλος.
γ. Στο τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, υπηρετεί ο αν. προϊστάμενος του τμήματος, 1 υπάλληλος μηχανικός και 1 υπάλληλος εργοδηγός (και οι 2 υπάλληλοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης).
δ. Στο τμήμα Ωρίμανσης Έργων, υπηρετεί η αν. προϊσταμένη του τμήματος και 1 υπάλληλος μηχανικός.
ε. Στο τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού, υπηρετεί ο αν. προϊστάμενος του τμήματος και με παράλληλη απασχόληση 1 διοικητικός υπάλληλος (στο τμήμα ανήκουν 4 οδηγοί και 2 χειριστές μηχανημάτων).
ζ. Στο γραφείο γραμματείας υπηρετούν 3 υπάλληλοι με εσαεί παράλληλες εργασίες.
8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρετούν 18 μόνιμοι υπάλληλοι
9. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρετούν τρεις (3) μόνιμοι υπάλληλοι με ευθύνη για όλη τη Βοιωτία.

Που οδηγεί αυτή η κατάσταση;

– Οδηγεί στην κατάργηση των υπηρεσιών με έδρα τη Θήβα.
– Οδηγεί στην κατάργηση της κτηνιατρικής υπηρεσίας στο Σχηματάρι
– Οδηγεί στην πλημμελή ως ανύπαρκτη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, με συνέπεια τους σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και την οικονομία των πολιτών.
– Οδηγεί στην ταλαιπωρία των πολιτών λόγω υπολειτουργίας των υπηρεσιών.
– Οδηγεί στην υποκατάσταση των υπηρεσιών μέσω του κόλπου των αναπτυξιακών οργανισμών, σταδιακή ιδιωτικοποίηση, να φύγουν από το «αναποτελεσματικό» Δημόσιο και να πάνε στους «αποτελεσματικούς» ιδιώτες.
– Οδηγεί σε συμβάσεις υποστήριξης με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως επιχειρείται στη Βοιωτία.
– Οδηγεί εκεί που έχουν οδηγηθεί σταδιακά σε διάστημα 15 ετών πολλοί ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Ελάχιστες υπηρεσίες, κυρίως διοικητικές έχουν παραμείνει στο δημόσιο.
Καθαριότητα, συντήρηση, επιμέτρηση κατανάλωσης, φύλαξη, και πολλές άλλες υπηρεσίες εκτελούνται από ιδιώτες. Τα οργανογράμματα τους σταδιακά έχουν πάρει ως δεδομένη την κατάσταση που διαμορφώθηκε και έχουν προσαρμοστεί σε αυτή.
Η λογική της προσαρμογής του Οργανογράμματος στην υφιστάμενη κατάσταση, εμφανίστηκε σε ένα σχέδιο τροποποίησης του Οργανογράμματος της Στερεάς Ελλάδας.
Σύμπτυξη υπηρεσιών, μείωση των αντίστοιχων Οργανικών θέσεων, περιορισμός των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Η κινητικότητα δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, αντίθετα σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλεί περαιτέρω μείωση προσωπικού ορισμένων κλάδων.

Κοινή διαπίστωση όλων είναι ότι αν δεν γίνουν ΑΜΕΣΑ μαζικές προσλήψεις προσωπικού, οδηγούμαστε σε κατάργηση υπηρεσιών.

Οι Σύλλογοι των Υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έχουμε προβεί επανειλημμένα σε κινητοποιήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Δύο φορές καταφέραμε και βάλαμε το επίμαχο θέμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών στο Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΣτΕ.

Καταθέσαμε τεκμηριωμένο κείμενο σχετικά με τις ελλείψεις του προσωπικού, τις συνέπειες και την άμεση αναγκαιότητα των προσλήψεων σε μόνιμο προσωπικό. Κείμενο το οποίο υιοθετήθηκε και ψηφίστηκε παμψηφεί από όλες τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΣτΕ.

Παρά ταύτα, καμία ενέργεια δεν δρομολογήθηκε από τις παρατάξεις και τους εκπροσώπους τους, για την επίλυση αυτού του μείζονος σημασίας θέματος, δηλαδή της σωστής, ποιοτικής, διευρυμένης λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα, προς όφελος ολόκληρου του Λαού και της Χώρας μας.

Από admin

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *